SICK insight | 1_2015 - page 10

: Toepassingen
10
“Nu ben ik nog drie uur per dag bezig met het voederen van mijn kalveren. Straks
kost me dat hooguit een half uur.” Aan het woord is Dick Abbink van Kalverhouderij
Abbink in Holten. Op zijn bedrijf met zo’n 2500 vleeskalveren rijdt het prototype
rond van de allereerste volautomatische voerrobot voor de kalverindustrie. Een joint
effort van machineproducent Sieplo Voersystemen uit Lunteren en systemintegrator
Riwo Engineering uit Oldenzaal. SICK levert de ‘ogen’ van de robot.
SIEPLO EN RIWO ENGINEERING ONTWIKKELEN
EERSTE VOERROBOT VOOR KALVERHOUDERIJ
TASTERS, ZENDER-ONTVANGERS EN LASERSCANNERS VAN SICK ZORGEN VOOR ‘ZICHT’
>>
Op het erf van Abbink zijn de mannen
van Riwo Engineering al druk in de weer
met de laatste aanpassingen en instel-
lingen. “Jan Siebelink van Sieplo is zo’n
vijf jaar geleden begonnen met de ont-
wikkeling van de voerrobot voor de kalver­
industrie. Er waren weliswaar al robots
voor de melkveehouderij, maar dat is toch
een andere tak van sport. De kwaliteits-
eisen in de kalverhouderij liggen hoger.
Zo’n robot moet helemaal van RVS zijn.
Bovendien geldt dat de voerdosering veel
nauwkeuriger moet zijn”, legt engineer
André Mensink van Riwo Engineering uit.
“Met het opstarten van het robotproject
zocht Siebelink naar een partner die het
elektronica- en softwaregedeelte voor de
besturing van de robot kon oppakken.
SICK heeft hem toen in contact gebracht
met ons engineeringsbedrijf.” Dat de
samenwerking goed heeft uitgepakt,
toont het resultaat op het erf.
ROUTINIER IN VOEDERING
Graag demonstreren de mannen van
Riwo Engineering de werking van de voer-
robot. Mensink: “Hij vertrekt hier vanaf
het laaddock en vindt via transponders
zijn weg naar de juiste voerlaadstations
en silo’s. Zijn de brokken en het stro
geladen, dan mengt de voerrobot alle
ingrediënten. Vervolgens rijdt hij richting
de stallen. De TiM laserscanners van
SICK, die zich aan de voor- en achterzijde
bevinden, houden een oogje in het zeil.
Komt er een object in het zichtveld van
de TiM, dan neemt de voerrobot aanvan-
kelijk gas terug. Komt het object nog dich-
terbij, dan stopt de robot meteen. Vanuit
de geavanceerde PLC-software kunnen
we meerdere velden instellen.”
Op weg naar de kalveren in de stal komt
de robot een roldeur tegen. Mensink legt
uit: “Via zender-ontvangers, ook van SICK,
wordt de roldeur aangestuurd. Staat de
deur omhoog, dan controleert een SICK-
taster boven in de robot of dat ook inder-
daad het geval is. Pas daarna rijdt de
robot de stallen in.”
De Sieplo-machine rolt als een ware rou-
tinier nauwkeurig langs alle hokken. Bij
elk hok wordt precies die hoeveelheid voer
afgegeven zoals de veehouder dat van
tevoren heeft ingesteld. Mensink: “Het
is grappig om te zien hoe snel die kalve-
ren in de gaten hebben dat de robot hen
voer komt brengen.” Zit de taak voor de
robot erop, dan gaat hij terug naar het
laaddock.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook