SICK insight | 1_2015 - page 15

: Toepassingen
15
HYBRIDE SYSTEEMKAST
In eigen beheer ontwikkelde Wagemans
een standalone systeemkast die camera,
laser en andere apparatuur van energie
voorziet. “Tien jaar geleden loste je een
stroomprobleem op met een dieselaggre-
gaat, maar dat kostte je al snel twee liter
diesel per uur, terwijl je omgerekend maar
twee liter per dag nodig hebt. De hybride
systeemkast die wij hebben ontwikkeld,
bevat een generator om eigen energie
op te wekken die in accu’s wordt opge-
slagen.” Naast accu’s kiest Wagemans
nu ook bewust voor brandstofcellen en
zonne-energie. ”We willen de metingen zo
groen mogelijk houden.”
Naast de energievoorziening valt de
systeemkast ook op door z’n pneuma-
tisch uitschuifbare mast. “Aan die mast
kunnen we de camera of laser bevestigen.
Vervolgens kunnen we ‘m tot wel 12
meter uitschuiven om het juiste beeld
beschikbaar te stellen.” Dat de systeem-
kasten zeer vernuftig in elkaar steken,
blijkt wel als Wagemans vertelt dat een
internationale producent van flitsinstal-
laties inmiddels interesse heeft getoond.
“Een bemande flitsauto is slechts enkele
uren inzetbaar, onze systeemkast kan
zomaar een week zijn werk doen. Daar-
mee is die ideaal voor langdurige mobiele
controles.”
CIRCULATIE N201 GETOETST
Gemiddeld draait Connections Systems
zo’n vijftig verkeersprojecten tegelijk.
Wagemans licht er graag één uit. “In
opdracht van een verkeersadviesbureau
brengen we de verkeerscirculatie rond
de N201 bij Amstelveen en Hoofddorp
in kaart. De hele infrastructuur is daar
drastisch gewijzigd en nu willen ze weten
of het verkeer inderdaad beter door-
stroomt, en of er nog knelpunten zijn. Om
de verkeersdata aan te kunnen leveren,
maken we gebruik van overzichtscamera’s,
van laser – met name de SICK Traffic
Information Collector TIC501 – en van
Bluetooth/Wi-Fi.”
“Met de laser tellen we heel concreet hoe-
veel motoren, personenauto’s en vracht-
wagens passeren. Met Bluetooth/Wi-Fi
kunnen we MAC-adressen achterhalen
(bijvoorbeeld van een smartphone in de
auto – red.) om daarmee te kunnen
bepalen hoe snel je van hier naar daar
komt. We pakken met Bluetooth/Wi-Fi
weliswaar maar 10 tot 25 % van alle
voertuigen, maar als je de snelheid van
één voertuig weet, dan weet je ook hoe
snel de vijf erachter rijden.”
PROTOTYPE
Toen SICK de TIC501 als opvolger van
de TIC102 op de markt bracht, stond
Wagemans vooraan. “Eigenlijk hebben
we tien jaar op zo’n product zitten wachten.
We waren dan ook verheugd toen we als
eerste in de wereld met het prototype
konden werken.” Toen bleek dat de 501
voldeed, schafte Connection Systems
er zes aan. “De meerderheid daarvan
draait nu in het project bij Amstelveen.”
“Grootste voordeel is dat één TIC501 nu
vier rijstroken kan bedienen. De vorige
versie besloeg maar één rijstrook en
moest aan een portaal boven de weg
worden gehangen. Had je dan vier rijstro-
ken, dan had je vier TIC’s nodig en was
je zomaar een hele dag bezig met de
installatie. Met de TIC501 is dat totaal
anders. Met onze systeemkast staat-ie
binnen het kwartier in positie – náást de
weg – en met het driestappenplan heb
je ‘m snel up and running. Installeer- en
programmeergemak dus, en het kost
maar een vierde aan tijd en geld van wat
je er eerst aan besteedde.”
>>
remote control
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...36
Powered by FlippingBook