SICK insight | 1_2015 - page 18

18
Machineveiligheid
GEVAAR ONVERWACHTE RESET
OF HERSTART NIET (H)ERKEND
RESETFUNCTIE ALS VEILIGHEIDSFUNCTIE NADER BESCHOUWD
Stel, je moet onderhoud verrichten aan een 120-tons pers. Je loopt de met licht-
schermen beveiligde ruimte in en gaat aan de slag. En dan valt er plotseling een
bitje om in de PLC en de resetfunctie wordt geactiveerd. Je leven hangt op dat
moment af van één enkele startknop! Je zou denken dat dit niet mogelijk is, maar
de realiteit is anders…
>>
“Bedrijven investeren veel in veilig-
heidslichtschermen en de daarmee
verbonden beveiligingen, maar het voor-
komen van onverwachts opstarten zou
gewoon via de standaardbesturing
moeten en mogen worden geregeld.”
Maarten Braadbaart, productmanager
Beveiligingssystemen bij SICK kijkt er
zorgelijk bij. “Het is een reëel gevaar dat
door velen over het hoofd wordt gezien.
Er is te weinig aandacht voor en SICK
probeert hierin verandering te brengen.”
EISEN VOOR EEN RESET
‘Reset’ is de handbediende functie die
alle veiligheidsfuncties (zoals noodstop-
knop, functieblokkering op toegangsdeuren
en lichtschermen) terugstelt, voordat
een (her)start mogelijk is. Er worden de
nodige eisen aan de reset gesteld:
Een reset moet worden
gerealiseerd door een aparte
handbediende actie.
Een reset moet garanderen dat
alle beveiligingen operationeel
zijn. Zonder deze garantie mag
resetten niet mogelijk zijn.
Een reset mag geen beweging
starten en mag geen gevaarlijke
situatie veroorzaken.
Een reset moet de besturing
voorbereiden op een daarop­
volgend startsignaal.
De resetknop moet zich buiten
de gevarenzone bevinden op
een veilige, ‘sabotagebestendige’
plaats van waaruit personen
een goed overzicht hebben op
de gevarenzone. Zo kunnen zij
controleren dat zich geen
andere personen binnen de
one bevinden.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36
Powered by FlippingBook