SICK insight | 1_2015 - page 21

21
“En hoe wordt dat signaal afgegeven?
Door een druk op een knop of een touch­
screen. En hoe wordt dat signaal afge-
vraagd? Via een standaardbesturing. Die
monteur is zich van geen gevaar meer
bewust, want die denkt dat hij door het
veiligheidssysteem beveiligd is. Maar
uiteindelijk is het de zwakste schakel
die het veiligheidsniveau bepaalt. Er zijn
op YouTube-filmpjes te vinden van een
vlieg die op een touchscreen landt en
zo een Windows-programma opstart. Op
een HMI zou dit een reset hebben kun-
nen veroorzaakt. Daarnaast wordt een
HMI ook nog eens door een standaard-
besturing afgevraagd.”
OPWAARDEREN
Een andere, vaak toegepaste reset is
een hardwired knop waarvan het signaal
via een standaardbus wordt verzonden
naar de PLC en vandaar naar de veilig-
heidsbesturing. Tot nu toe werd alge-
meen aangenomen dat je een reset
mocht laten meelopen in een standaard-
besturing. Braadbaart: “Wij zijn echter tot
het inzicht gekomen dat de reset moet
worden opgewaardeerd. Het is en blijft
een veiligheidsfunctie. En als zodanig is
de reset ook in de normen opgenomen.
Pas daarom ook altijd veiligheidsprinci-
pes toe. Nog te veel mensen zijn niet of
nauwelijks bekend met de basisveilig-
heidsprincipes die worden geformuleerd
in de EN 13849-2 – de norm waarin ook
de beproefde veiligheidsprincipes en
componenten zijn opgenomen. Als je
deze principes op de juiste wijze toepast,
kun je niet te maken krijgen met zoiets
als een paperclip die tussen een start-
knop is gestopt. Zo’n truc werkt dan
gewoonweg niet meer.”
OPLOSSING DIE VERDER GAAT
Volgens EN-13849-1 is de manuele reset
een veiligheidsfunctie. Na de stopfunctie
volgt doorgaans een manuele reset.
Deze manuele reset moet geactiveerd
worden door een manueel bediend com-
ponent. Het mag alleen door een hoog-
laagsignaal geactiveerd worden en mag
niet per ongeluk geactiveerd kunnen
worden.
Braadbaart gaat iets verder. “Aangezien
de manuele resetfunctie eenkanalig is,
heeft deze een Categorie 1-structuur.
Volgens 13849-1 kun je daarbij in Per-
formance Level nooit hoger komen dan
PLc. Natuurlijk zijn er andere mogelijk-
heden om een hogere PL te bereiken.
Maar de oplossing van SICK is: definieer
de veiligheidsfunctie als ‘voorkomen van
onverwachts opstarten’ of ‘herstartblok-
kering’. Gebruik hierbij de reset en de
start om een tweekanalige Categorie
3/4-structuur te realiseren. Zo kun je
een hoger Performance Level bereiken.”
Voor een PLd adviseert Braadbaart mini-
maal een hardwired resetknop direct op
het veiligheidscomponent of op de veilig-
heidsbesturing. Voor PLe luidt het advies:
zowel de reset als de startknop hard-
wired direct op de veiligheidsbesturing.
Op deze wijze kan de onderhoudsmon-
teur niet meer overvallen worden door
een omvallend bitje, met een onver-
wachte herstart tot gevolg.
: Onder de loep
In het schema op de linker pagina vindt
je de oplossing van SICK: definieer de
veiligheidsfunctie als ‘voorkomen van
onverwachts opstarten’ of ‘herstartblokkering’.
Gebruik de reset en de start voor een twee­
kanalige Categorie 3/4-structuur en een
hoger Performance Level.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...36
Powered by FlippingBook