SICK insight | 1_2015 - page 24

24
>>
“De LECTOR®620 OCR is een ideale
oplossing om gedrukte tekst, zoals THT-
data, te controleren op leesbaarheid.
Daarnaast kan de LECTOR®620 OCR
bijvoorbeeld controleren of de geprinte
tekst overeenkomt met de inhoud van
bijvoorbeeld een barcode. Dankzij de
geïntegreerde rode en blauwe verlichting
zorgt de LECTOR zelf voor een optimale
belichting van het leesveld.
De LECTOR herkent letters, symbolen en
cijfers op een afstand tussen de 30 en
300 mm, en doet dat zowel bij stilstand
als bij snelheden tot 1,5 m/s. De geïnte-
greerde fontlocator zorgt ervoor dat voor-
bijkomende teksten betrouwbaar kunnen
worden gelezen of vergeleken, zelfs bij
toleranties in het afdrukresultaat.
ONTWORPEN VOOR FLEXIBILITEIT EN
BESCHIKBAARHEID
Eenmaal in bedrijf kan de LECTOR®620
OCR zelfstandig zijn eigen leesparameters
aanpassen, bijvoorbeeld voor belichting
of contrast. Nieuwe fonts en fontdiktes
kunnen ook worden ingeleerd. Zo blijven
machines maximaal beschikbaar. Dank-
zij de intelligente decoderingsalgoritmen
wordt de tekst niet alleen betrouwbaar
gelezen, ze maken het ook mogelijk om de
kwaliteit van de codelezing te evalueren.
Zo kan de operator eventueel zelf pro-
blemen opsporen en corrigeren – zonder
diepgaande kennis.
KERNINFORMATIE:
Codelezing en OCR in één component
Hoge flexibiliteit
OCR-wizard voor makkelijk inleren
fonts
Inleren fonts is ook mogelijk via
geïntegreerde webserver: geen
speciale software nodig
Fontlocator voor het lezen van
bewegende fonts
Cloning: makkelijk parameters
importeren en exporteren via pc of
MicroSD-kaart
Dataoutput via CAN
Toepassingsgebieden: controle
houdbaarheidsdata, serie- en
batchnummers in voedings-,
cosmetische en farmaceutische
industrie; lezen/controle tekst op
labels in de automotive industrie
De nieuwe LECTOR®620 OCR, de jongste telg van de 62x familie, identificeert
niet alleen gangbare 1D- en 2D-codes, maar leest ook tekst via Optical Character
Recognition (optische tekenherkenning). De barcodecamera is makkelijk in bedrijf
te stellen en kan overweg met verschillende fonts. De LECTOR®620 OCR herkent
cijfers, letters, symbolen en (datamatrix)codes – zowel statisch als dynamisch – en
wordt toegepast voor controles van houdbaarheidsdata, serie- en batchnummers
in de voedings-, cosmetische en farmaceutische industrie, en van tekst op labels
in bijvoorbeeld de automotive industrie.
GEÏNTEGREERDE WEBSERVER EN
TEACH-IN WIZARD
Of u de LECTOR®620 OCR nu wilt inzet-
ten voor het lezen of vergelijken van
tekst of voor het identificeren van codes,
de inbedrijfstelling verloopt altijd een-
voudig. Voor het inleren van teksten is
er een speciale teach-modus, waarbij
een gebruiksvriendelijke wizard u de weg
wijst. Dankzij een geïntegreerde webserver
heeft u geen speciale software nodig voor
het inleren van letters, symbolen en cijfers.
Zet u meerdere LECTORs 620 OCR tege-
lijk in voor dezelfde taak? Dan kunt u de
ingeleerde lettertypen makkelijk van de
ene naar de andere overzetten via de pc
of met een MicroSD-kaart.
NIEUW: DE LECTOR®620 OCR
DE BARCODECAMERA MÉT OPTISCHE TEKENHERKENNING EN -VERIFICATIE
: Productnieuws
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...36
Powered by FlippingBook