SICK insight | 1_2015 - page 26

Naast aanbrengmethode en type font zijn ook de fontgrootte en elk afzonderlijk teken van invloed op de kwaliteit en stabili-
teit van het OCR-proces. Voor de LECTOR®620 OCR geven we dit advies:
Tip:
de fontgrootte is ook van invloed op de gewenste resolutie van de lezer en op het maximaal mogelijke
field of view
.
Goed om te weten: kiezen voor hoofdletters is beter. Letters in onderkast kennen namelijk verschillen in hoogte. Gebruik
hoofdletters en onderkast nooit door elkaar.
Tekens
Pixels Voorbeeld
Leesbaar met
LECTOR®620 OCR
Hoofdletters: A B C D … W X Y Z
Cijfers: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Speciale tekens: @ + - / ( { [ ] } ) \ : ; . , | < > = ‘_ !
35 – 50
Onderkast: a b c d … w x y z
Speciale tekens: $ % # *
25 – 35
en > 50
Andere letters: Ä Ö Ü ä ö ü ç é î
Speciale tekens: € ~ ^ ° & “ ?
< 25
Zorg voor een exacte triggersituatie:
- Richt de LECTOR op code/font, niet op het object.
- Zorg voor een solide triggermoment.
De producten/objecten in de machine moeten perfect
worden uitgelijnd/begeleid tijdens het print- en leesproces.
Installeer de printer op een optimale plek:
- niet bij een transferpunt van de transportband;
- niet direct achter een bocht in de transportband;
- voorkom machinetrillingen tijdens print- en leesproces.
Stel de printer zo af:
- dat hetzelfde teken altijd op dezelfde wijze en in
dezelfde grootte wordt afgedrukt;
- dat er ruimte zit tussen de tekens;
- dat de horizontale positie van de tekens altijd gelijk is;
- dat er een goed contrast is tussen font en achtergrond;
- dat dit contrast voor het hele font gelijk is;
- dat er genoeg vrije ruimte tussen het teken en de rand
van het afdrukgebied beschikbaar is (quiet zone).
26
: Productnieuws
4. Kapitaal of onderkast? Klein, groot of middelgroot? Ons keuzeadviesvoor de LECTOR®620 OCR.
5. Waaraan moet uw applicatie/omgeving voldoen voor OCR-succes?
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,...36
Powered by FlippingBook