SICK insight | 1_2015 - page 27

27
: Productnieuws
NOG BETERE DOORSTROMING BAGAGEVERKEER
OP LUCHTHAVENS MET LECTOR®65X-SYSTEEM
SICK PANORAMA GEEFT LECTOR BREDERE BLIK
>>
Ze zijn niet meer weg te denken in het
bagageverkeer op vele luchthavens: de
ALIS-systemen waarmee bagagetags auto-
matisch worden geïdentificeerd. Met hoge
percentages aan herkende tags presteren
ze bijzonder wel. Maar… goed is nooit
genoeg, vinden we bij SICK. Daarom heb-
ben we nu een hybride oplossing ontwikkeld
die nog hogere identificatiecijfers oplevert:
het LECTOR®65X-systeem maakt afbeel-
dingen die bij een no-read van de code
gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld
het identificeren van het vluchtnummer
– manueel via videocoding of automatisch
met behulp van OCR.
Met deze aanvulling op onze ALIS-syste-
men komt de 100% herkenning wel heel
dichtbij. Zo helpen we luchthavens om nog
betere prestaties neer te zetten, en helpen
we passagiers om bijna nooit meer zonder
koffer naar huis te gaan.
>>
Veel SICK-klanten roemen de Lector
642 en de Lectors uit de 65x-serie om
hun ongekende prestaties in codelezing
op camerabasis. Alleen mocht voor som-
mige toepassingen het field of view
(zichtveld of beeldoppervlakte – red.) wel
wat breder zijn. Die wens was niet tegen
dovemansoren gericht: SICK heeft spe-
ciaal voor bredere toepassingen een
nieuw accessoire ontwikkeld. De SICK
Panorama vergroot de breedte van het
blikveld met maar liefst 50%.
Hoe goed de opname hierboven ook is, de BSM-gegevens zijn op een of andere manier
niet in het bovenliggende systeem opgeslagen. Voorheen betekende dat een no-read,
nu kan de koffer toch worden gesorteerd met behulp van het vluchtnummer en OCR.
De code van deze bagagetag is niet meer
leesbaar is. In dit geval biedt de camera­
functie uitkomst.
Lector zonder spiegelkap
Lector met spiegelkap
Lopende band
Field of view van Lector
zonder spiegelkap
Field of view van Lector
met spiegelkap
Zo werkt het: de spiegelkap verdeelt het vierkante beeld in twee rechthoeken en
plaatst deze gedeeltelijk over elkaar. Zo ontstaat een breder field of view waarbinnen
– zij het op wat lagere snelheid – codes kunnen worden gelezen.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook