SICK insight | 1_2015 - page 29

Trilgoot met LMS
: Toepassingen
29
ROZE INNOVATIEKRACHT
Pink Innovation onderscheidt zich in de
markt niet alleen met een roze-paarse
kleurstelling – “Onze machines heten de
Pink Planter en de Roze Rooier” – maar
ook in kwaliteit: “Ik wil altijd iets maken
dat anders en beter is – op alle fronten.”
Niet voor niets besteedt Pronk veel tijd
en geld aan innovatie.
Voor één van zijn meest recente projecten
– een automatische kopmachine – ging
Pronk de samenwerking aan met Hexapole
Sorting Systems: “Om sterke tulpenbol-
len af te leveren, is het belangrijk dat je
de bloem kopt. Een tulp gebruikt normaal
zijn energie om zichzelf via de meeldraden
te verspreiden en te kruisen. Als je de
knop afsnijdt, gaat de voeding naar de
bol en krijg je een beter eindproduct.”
Het koppen van de tulpen gebeurt in
Nederland meestal rond Koningsdag.
“Daarvoor wordt vaak een maaibalk (een
soort van mes – red.) of een rondsel
gebruikt die door de bestuurder op de
trekker wordt bediend. Dat is een kwes-
tie van continu verstellen, want een bloe-
mendek is nooit vlak en je rijdt over een
hobbelig veld.”
AUTOMATISERINGSVRAAGSTUK
Pronk wist dat hij een interessant pro-
duct voor de teeltmarkt zou kunnen afle-
veren, als hij het koppen zou kunnen
automatiseren. Tegelijkertijd besefte hij
dat het automatiseringsvraagstuk niet
eenvoudig zou zijn: “Koppen is een
uiterst nauwkeurig werkje. Je moet vlak
onder de bloem snijden. Ga je lager, dan
snijd je in het blad. En elke verwonding
aan die tulp kost energie, belemmert de
groei en vergroot de kans op ziektever-
spreiding.”
In gesprek met SICK hoorde Pronk van
de LMS-scanner: “Daarmee zou je het
veld voor je trekker in kaart kunnen bren-
gen. Een mooie oplossing, waar het niet
dat ik niet de kennis in huis heb om alle
ruwe data van de scanner om te zetten
naar een bruikbare applicatie. Gelukkig
bracht SICK me in contact met system­
integrator Hexapole Sorting Systems uit
Beverwijk.”
DRIE-EENHEID IN PARTNERSHIP
Hexapole Sorting Systems pakte de uit-
daging met beide handen aan. Project-
manager Aart Mak: “Bij het invullen van
de regeltechniek heb je met zoveel fac-
toren te maken. Je moet anticiperen op
de ondergrond die niet altijd even vlak
is, op de bloemenbaan die een beetje bol
is, op de bollen die niet allemaal even
hard groeien. Dan zul je dus een bepaald
gemiddelde moeten nemen om zo effi-
ciënt mogelijk te kunnen koppen. Groot-
ste uitdaging was om uit de ruwe data
de kop en het blad van de tulp te kunnen
onderscheiden. Want alleen zo kunnen
we het mes goed positioneren.”
De specialisten van Hexapole slaagden
er uiteindelijk in om een algoritme te
bedenken. Cees Brockhus, managing
director van Hexapole: “Zo’n ontwikkel-
proces vraagt om tijd, bijsturing en uit-
houdingsvermogen. Kijk, SICK levert goede
spullen, wij kunnen met die LMS-scanner
omgaan, maar of je precies die nauwkeu-
righeid weet te halen waarbij de klant
tevreden is, dat is een heel ander ver-
haal. Daarvoor ga je een heel traject met
elkaar in waarin je alle drie – machine-
bouwer, softwarebouwer en eindklant –
vertrouwen moet hebben.“
>>
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36
Powered by FlippingBook