SICK insight | 1_2015 - page 5

: Toepassingen
5
SNELHEID IS GELD
STS blinkt uit in een tijdige oplevering,
vertelt Uit de Bulten: “Iedere dag dat je
bezig bent met de opbouw van je instal-
latie, kunnen er geen kaartjes worden
verkocht. Dus hoe sneller wij kunnen
schakelen, hoe groter de kostenbespa-
ring voor de producent. De kleinste zaal
waarvoor wij de decortechniek leveren,
telt zo’n duizend plaatsen. Als je uitgaat
van vijftig euro per kaartje, dan kun je
met één of twee dagen sneller opleveren
al flink besparen.”
De snelheid van STS wordt mede bepaald
door het modulair concept volgens welk
het bedrijf werkt: “Eigenlijk gaat het bij
dit soort producties altijd om het mecha-
nisch in beweging zetten van zaken, bij-
voorbeeld decorstukken. Daarvoor heb
je meestal een motor nodig. Afhankelijk
van het gewicht dat verplaatst moet wor-
den, kan dat bijvoorbeeld een 20 Watt
tot 200 KiloWatt motor zijn. Voor de aan-
sturing van die motoren hebben we kant-
en-klare modules ontwikkeld die ter
plaatse zo in het rek geschoven kunnen
worden. Motoren en SICK-encoders kun-
nen er zo
plug & play
op worden aange-
sloten.”
Zeker bij nieuwe producties is dat handig.
Op het moment dat we de opdracht krijgen,
is nog niet altijd duidelijk wat er moet
worden geautomatiseerd. Dan kan het
zomaar zijn dat een as die voor honderd
kilo op de eerste tekening staat, in de
praktijk opeens vijfhonderd kilo weegt.
Dan heb je opeens een zwaardere rege-
laar nodig. Dat is bij ons geen enkel
probleem: ene module eruit, zwaardere
module erin, stekkers aansluiten en je
kunt weer productie draaien.”
WERELDWIJDE ONDERSTEUNING
Met producties overal ter wereld kan STS
onmogelijk altijd ter plekke zijn. Goyarts:
“Daarom zorgen we altijd voor systemen
die iedereen zelf kan servicen en in
elkaar kan zetten. We hebben bijvoor-
beeld een installatie in Korea neergezet.
Wij blijven er een week bij voor de laatste
finetuning. In die tijd leggen we theater-
technici ook precies uit hoe het werkt.
Zonder programmeer- en elektrotechni-
sche kennis kunnen zij dan later nog een
motor op ons systeem aansluiten en
inregelen.”
Uit de Bulten: “Natuurlijk gaat er met
ieder mechanisch en elektrotechnisch
systeem wel eens iets mis. In 99% van
de gevallen kunnen wij dat telefonisch
oplossen. En daar zijn onze systemen
ook helemaal op ingesteld: we kunnen
altijd online met de theatertechnicus
meekijken.”
PERFORMER FLYING
STS volgt de ontwikkelingen in de enter-
tainmentindustrie op de voet. “Performer
flying wordt steeds populairder”, weet
Uit de Bulten. “In Billy Elliot de musical
zit een scène waarin de jonge acteur
vliegt tijdens het dansen. De lier waaraan
hij hangt, zou in vroeger tijden volledig
handmatig worden bediend door een van
de theatertechnici. Als je dat avond na
avond moet doen, is dat een zware klus.
Daarom hebben wij de Hempy ontwik-
keld. Een machine vernoemd naar de
henneptouwen waarmee vroeger geta-
keld werd in het theater.”
>>
Hijsconstructie
Lieren
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook