SICK insight | 1_2015 - page 6

“Om het gevoel van het ouderwetse trek-
ken aan het touw te behouden, zet de
technicus de lier nog steeds met een-
zelfde actie in beweging. De Hempy is
daarvoor uitgerust met een fly-by-wire-
userinterface, bestaande uit een eindloos
touw tussen twee katrollen. Met behulp
van een encoder wordt de beweging van
het touw vertaald naar de motor die Billy
laat stijgen en dalen. De Hempy is zo
ingesteld dat de acteur nooit te hoog,
te laag of te snel kan vliegen. Daarmee
is meteen de veiligheid gegarandeerd.”
ENCODERS VAN SICK
De beweging van de Hempy en alle andere
motoren in de STS-oplossingen wordt
gemonitord door de encoders van SICK.
Goyarts: “De motoren van Lenze, waar-
mee wij werken, hebben allemaal een
encoder van SICK aan boord. We kiezen
daarbij voor een absolute encoder,
omdat die altijd precies aangeeft waar
je decorstuk staat – zelfs als de span-
ning uitvalt. Je moet er niet aan denken
dat je tijdens je voorstelling je decorstuk-
ken eerst moet refereren, voordat je weer
verder kunt.”
Naast de absolute encoders op de motor
werkt STS ook met de incrementele enco-
ders van SICK: “Die zetten we bijvoorbeeld
op de as, om de werking van de absolute
encoder te controleren. Want zeker met
al die decorstukken boven de hoofden
van de acteurs wil je niets aan het toeval
overlaten.” Dat veiligheid hoog in het
vaandel staat bij STS, blijkt ook nog eens
uit de SIL3-certificering waarover het
bedrijf beschikt.
Als senior engineer werkt Uit de Bulten
graag met SICK: “De markt vraagt om
extreem snelle levering. De decortech-
niek voor Billy Elliot moest bijvoorbeeld
in zes weken staan. Zoiets kun je alleen
redden als je betrouwbare partners en
producten hebt. De technische specs die
SICK bij de producten levert, zijn zo com-
pleet, dat je daar als techneut direct mee
aan de slag kunt. En als je vragen hebt,
hebben ze een goede servicedesk. Daar
zitten mensen die zich echt onsite kunnen
inleven. Ook prettig: SICK is een wereld-
merk. We hebben partners in Amerika die
ook onze systemen neerzetten. Als die
snel een encoder nodig hebben, kunnen
zij lokaal bij SICK bestellen.”
GROEI DOOR UITDAGING
Met Billy Elliot achter de rug is STS al-
weer druk bezig met nieuwe opdrachten.
Goyarts: “Bij ieder project stellen klanten
ons opnieuw voor uitdagingen. En juist
uit die uitdagingen halen we onze groei,
want telkens als we een nieuwe oplos-
sing bedenken, kunnen we die weer aan
ons portfolio toevoegen.”
“De entertainmentwereld is klein, dus
zo gauw je iets nieuws ontwikkelt dat goed
en uniek is, dan gaat dat als een lopend
vuurtje. Over de Hempy hebben we via
Facebook al de nodige complimenten
ontvangen. Nee, het heeft nog niet tot
extra verkopen geleid, maar voorlopig
hebben we het nog wel even druk genoeg
met de andere projecten. Dus nu snel
weer verder:
the show must go on!
Wat is een encoder?
Een encoder, of beter een puls- of
codegever, is een apparaat met
een holle of vaste as en geeft per
omwenteling een x-aantal pulsen
of codes af. Encoders worden toe­
gepast om een positie te bepalen
op bijvoorbeeld transportbanden.
: Toepassingen
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook